Terkelsen.dk  

En kort introduktion

Jeg er uddannet Cand. Scient. fra Aalborg Universitet med hoved­fag i datalogi og bifag i samfundsfag,
og jeg har mere end 20 års praktisk erfaring med IT-relateret udvikling og ledelse.
De første ti år af min praktiske karriere fokuserede jeg på at udvikle mig som kompetent system­udvikler,
teknisk arkitekt og projektleder med en stærk metode­mæssig fundering. De sidste ti år af min karriere har hovedvægten været på at ledelse af større komplekse projekter og opbygning af ledelseskompetence.

Jeg er ansat som Specialkonsulent og projektleder i Socialstyrelsens Center for Data, Analyse og Metode. Her har jeg bl.a. haft ansvar for at koordinere udviklingen af IT-understøttelsen af tilsynsreformen på tværs af de regionale tilsynsmyndigheder og Socialstyrelsen.
Aktuelt har vi afsluttet et EU-udbud vedr. udvikling og drift af Socialstyrelens Indberetnings Værktøj (SIV, en egenudviklet generel platform for udvikling af indberetningsløsninger) samt en portefølje af større og mindre løsninger, og er ved at køre den nye leverandør ind.
Jeg er desuden ansvarlig for den tekniske implementering af styrelsens indberetningsløsning og registre på stofmisbrugs-området samt koordinering af integrationen til private aktørers løsninger.

Inden jeg kom til Socialstyrelsen var jeg i godt fire år teknologichef i KMD, hvor jeg løftede ansvaret for, at udviklingsmiljøer og teknologier på den centrale platform matchede behovene for KMDs kommunale produkter og for at understøtte store udviklingsprojekter med generelle komponenter og værktøjer. Som en del af dette løftede jeg også ansvaret for det organisatoriske og procesmæssige set-up omkring teknologi-styring og sikring af tæt sammenhæng mellem forretnings- og teknologistrategi.
Før dette var jeg sektionsleder på Teknologisk Institut, hvor jeg havde ansvaret for udvikling og drift af forretnings­området Programmering og Arkitektur, med fokus på udnyttelsen af Microsofts teknologier til understøttelse af industrielle og administrative virksomheder.

En mere detaljeret gennemgang af min professionelle udvikling kan ses i mit CV via menuen i toppen af web-siderne, og her er der også links til mine faglige støttepunkter og udvalgte inspirationskilder. Du/I er altid velkommen til at kontakte mig for uddybning eller dialog via nedenstående kontakt-information.

 

Martin Terkelsen

 

Martin Terkelsen